ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៤ករណីថ្មីទៀត ដែលធ្វើឱ្យចំនួនករណីសរុប១០៧ ខណៈករណីព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបចំនួន២៣ករណី

AKP​ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —