ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០២ករណីថ្មីទៀត ដែលធ្វើឱ្យករណីសរុប ចំនួន៩៨ករណី និងជាសះស្បើយសរុប ១១ករណី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —