ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ ជាពិសេសអ្នកនៅទីក្រុងតូក្យូ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យ និងចៀសវាងការជួបជុំគ្នាច្រើន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —