ស្ថានទូតកម្ពុជា​ ប្រចាំសហព័ន្ធស្វីស ជូនដំណឹងពីវិធានការថ្មីបន្ថែម នៅសហព័ន្ធស្វីស សំដៅទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការចម្លងមេរោគកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —