ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក អំពាវនាវដល់សិស្ស-និស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ ពន្យារពេលជាបណ្តោះអាសន្នការធ្វើដំណើរទៅកាន់មាតុប្រទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —