ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៥ករណីថ្មី ធ្វើឱ្យចំនួនសរុបកើនដល់៩៦នាក់ និងសះស្បើយសរុប១០នាក់

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី​​​២៥ ខែ​មីនា ឆ្នាំ២០២០ —