ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៤ករណីបន្ថែមទៀត ដែលធ្វើឱ្យចំនួនសរុបគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា គឺ៩១ករណី និងជាសះស្បើយ ០៦ករណី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —