រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកាសផ្អាកការរៀបចំសង្រ្កាន្តវត្តភ្នំ ដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —