អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល អំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឱ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោ ហើយជឿជាក់លើវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —