សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី នឹងអញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្តូរសារស្តីពីការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការពីប្រទេសជប៉ុន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —