សមាជិកសភាអាមេរិកសម្តែងការដឹងគុណចំពោះសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានអនុញ្ញាត ឱ្យនាវា Westerdam ចូលចត កាលពីខែកុម្ភៈ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —