ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសប្រ៊ុយណេ ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ ដែលកំពុងបំពេញការងារ និងរៀនសូត្រ អំពីវិធានការការពារកូវីដ១៩ ពីសំណាក់ប្រទេសប្រ៊ុយណេ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —