សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អរគុណ អ្នកឧកញ៉ា ហុង ពីវ ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ២.០០០.០០០ (ពីរលានដូល្លារអាម៉េរិក) ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទប់ទល់នឹងជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —