ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន១០នាក់បន្ថែមទៀត ដែលធ្វើឱ្យតួលេខសរុបគិតត្រឹមយប់នេះគឺ៤៧នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —