សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរព្រះគុណថ្វាយ ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ និង សម្តេចម៉ែ ដែលបានព្រះរាជទាន ព្រះរាជទ្រព្យ ចូលរួមសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —