អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន ណែនាំអំពីវិធានការបង្ការ ការពារ ទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រង ជំងឺកូវីដ១៩ ដល់កងទ័ព

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០ —