ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ជូនដំណឹងអំពីវិធានការរឹតបន្តឹងដល់អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ ដែលគ្រោងនឹងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ខែមីនានេះតទៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —