ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន ១២ករណីទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២០​ —