អនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០២០​ —