ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចដាក់បន្ថែមប្រទេសអ៉ីរ៉ង់មួយទៀត ចូលទៅក្នុងបម្រាមផ្អាកមិនឱ្យចូលកម្ពុជា រយៈពេល៣០ថ្ងៃ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —