ក្រសួងទេសចរណ៍ ជូនដំណឹងដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ទាំងអស់ ស្តីពីការដាក់បម្រាមផ្អាកជនបរទេស ដែលមកពីប្រទេស អ៊ីតាលី អាល្លឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ បារាំង និង អាម៉េរិក ចូលកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —