ក្រសួងការបរទេសណែនាំដល់អគ្គកុងស៊ុល កុងស៊ុលកិត្ដិយសកម្ពុជាប្រចាំនៅបរទេស ផ្អាកមិនឱ្យចូល និងមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់ជនបរទេសមកពីប្រទេសបារាំង អ៊ីតាលី អេស្ប៉ាញ អាល្លឺម៉ង និងសហរដ្ឋអាមេរិក ចូលមកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —