ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរី ជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅសិង្ហបុរី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —