រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាត នៃកោះទន្សាយ ដែលស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍ ចម្ងាយប្រមាណ៥គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកែប ខេត្តកែប

AKP កែប ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —

រូបថត៖ សរ វិជ័យ