សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបញ្ចៀសចរាចរណ៍សម្រាប់ពិធីបុណ្យខួបគម្រប់ ៣ឆ្នាំ និងក្បួនហែអដ្ឋិធាតុ សម្ដេចវិបុលបញ្ញា សុខ អាន

AKP  ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —