ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីផែនការមេរបស់ក្រសួង សុខាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺរលាកសួតវីរ៉ុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (COVID-19)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០–

ឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអនុ ប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សា សេដ្ឋកិច្ចជាតិ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីផែនការមេរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ ជំងឺរលាកសួតវីរ៉ុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (COVID-19) នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី