ក្រសួងសេដ្ចកិច្ចអំពាវនាវដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុ ផ្តល់ភាពទន់ភ្លន់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការបង់រំលស់ថ្លៃផ្ទះ ដល់កម្មករ-និយោជិត ដែលរងប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ COVID-19

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —