មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្រចេះ ប្រកាសថាពុំប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់នៅក្នុងខេត្ត កើតជំងឺកូវីដ-១៩នោះទេ និងអំពាវនាវកុំឱ្យមានការភ័យខ្លាច ដែលនាំឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —