រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ អំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋឱ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ កុំជ្រួលច្របល់តាមពាក្យចចាមអារ៉ាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —