រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាត នៃថ្ងៃរះនៅលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្ត

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —

រូបថត៖ ឃុត សៅ