ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ជូនដំណឹងស្តីពីការបើកប្រាក់បៀវត្សសរុបតែ១លើក មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ សម្រាប់ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —