ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ ទេសចរណ៍លើកទី១

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជា អធិបតីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍លើកទី១ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី