អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ជូនព័ត៌មានស្តីពីការឃាត់នាវាប្រទេសកាម៉េរូន មួយគ្រឿង ដែលបានចូលបំពានដែនសមុទ្រកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —