រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ផ្កាត្របែកព្រៃរីកស្គុសស្គាយ គួរជាទីគយគន់ នៅតាមសួនច្បារសាធារណៈ និងដងវិថីនានា ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —

រូបថត៖ ផែន រតនៈ