រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ចាប់អារម្មណ៍នឹងទស្សនីយភាព ហ្វូងសត្វប្រចៀវរាប់លានក្បាល ដែលហោះចេញពីល្អាងនៅភ្នំសំពៅ ខេត្តបាត់ដំបង

AKP បាត់ដំបង ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០–

ហ្វូងសត្វប្រចៀវរាប់លានក្បាលហោះចេញពីល្អាងនៅភ្នំសំពៅ ដែលស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំសំពៅ ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង បង្កើតបានជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យ សម្រាប់ភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលរង់ចាំត្រៀបត្រាដើម្បីផ្តិតរូបភាព ដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅមុនពេលថ្ងៃរៀបលិច ហ្វូងប្រចៀវទាំងនោះតែងនាំគ្នាចេញពីល្អាងទៅរកចំណី ធ្វើឱ្យខ្មៅដាស់ពេញមេឃ ។

រូបថត៖ ជា វណ្ណៈ