ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការណ៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ ព្រមទាំងកំណត់ទិសដៅ និងភារកិច្ចត្រូវអនុវត្តបន្ត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញជា​អធិបតី កិច្ចប្រជុំបូកសរុបសភាពការណ៍សេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗ ព្រមទាំងកំណត់ទិសដៅ និងភារកិច្ចត្រូវអនុវត្តបន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ សួស សាវី