ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី អនុញ្ញាតឱ្យប្រតិភូសាលាខុនរ៉ាដអាដិនណៅអ៊ែរ សម្រាប់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងមកពី ១២ប្រទេស ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសាសនា វប្បធម៌ និងទេសចរណ៍ (គណៈកម្មការទី៧) នៃរដ្ឋសភា អនុញ្ញាតឱ្យប្រតិភូសាលាខុនរ៉ាដអាដិនណៅអ៊ែរ សម្រាប់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងមកពី ១២ប្រទេស ចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ ចែករំលែក នូវការងារដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ នៅក្នុងបរិបទសង្គមបច្ចុប្បន្ន នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ឡាញ់ វិសាល