តត្រឹមម៉ោង៩ ព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសុខភាពអ្នកដំណើរនៅលើនាវាវេស្ទឺដាម ដោយយកសំណាកចំនួន១,២៨៦នាក់ នៅខេត្ដព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានធ្វើតេស្ដទាំងអស់ ហើយលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមាន វីរុសកូរ៉ូណាថ្មី(COVID-19)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —