ក្រសួងទេសចរណ៍ចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីវិធានការបង្ការការចម្លង ជំងឺរលាកសួតវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី (Covid-19) សម្រាប់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —