ក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ីថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានសម្រេចបង្វិលថវិកាចំនួន១០ម៉ឺនដុល្លារពីការទទួលបានពានរង្វាន់របស់សម្ដេចជូនមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌អាស៊ី ដើម្បីប្រើប្រាស់ទៅតាមកម្មវត្ថុរបស់ខ្លួន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —