សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសCovid-19 លើជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ បន្ទាប់ពីបានចាកចេញពីនាវាWesterdam

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —