ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំចង្អៀតស្តីពី លទ្ធផលនៃការចរចា FTA ជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —

ឯកឧត្តម អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អញ្ជើញបើកកិច្ចប្រជុំចង្អៀតស្តីពី លទ្ធផលនៃការចរចា FTA ជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងគោលការណ៍សម្រាប់ការចរចាបន្ត នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី