កម្ពុជា សម្តែងការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្ដីសម្រេចដ៏អយុត្តិធម៌ របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ពាក់ព័ន្ធនឹងការដកផ្នែកខ្លះ នៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —