កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រកាសថា ការប្រារព្ធទិវាពិភពលោក កាកបាទ ក្រហម និងអឌ្ឍចន្ទក្រហម ៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រោមប្រធានបទ ខ្ញុំស្រឡាញ់សន្ដិភាព- ខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —