ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញលទ្ធផលតេស្ដអវិជ្ជមាន វីរុសកូរ៉ូណាថ្មី លើបុរសទេសចរតាមកប៉ាល់ ជាជនជាតិហូឡង់ នៅខេត្ដព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —