លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ច និងការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល ពិភពលោកឆ្នាំ ២០២០ របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ពីថ្ងៃទី ០៣ ដល់ថ្ងៃទី ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —