រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ទិដ្ឋភាពស្រូវចេញផ្កា និងស្រូវទុំ នៅសង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —

ទិដ្ឋភាពស្រូវចេញផ្កា និងស្រូវទុំដ៏ក្រអូប រួមជាមួយសកម្មភាពប្រមូលផលស្រូវប្រាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ដែលនៅទីនោះអ្នកទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិអាចទៅទស្សនា និងស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបានយ៉ាងរីករាយ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ