ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលតេស្ដអវិជ្ជមានលើអ្នកជំងឺរលាកសួតបង្កឡើងដោយមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី ជាជនជាតិចិន នៅក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ —