សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ២០២០ នៃអង្គការសហព័ន្ធសន្តិភាពសកល ចាប់ពីថ្ងៃ០៣ ដល់ថ្ងៃ០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —