លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន អញ្ជើញធ្វើបាឋកថាស្តីអំពី  ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន នៃករណីវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីវិធានការបង្ការការឆ្លង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ —

លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញធ្វើបាឋកថាស្តីអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន នៃករណីវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីវិធានការបង្ការការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីនេះ នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ